zakochaj się w Warszawie

 Działalność sportowa klubu w 2016 roku współfinansowana jest poprzez
- środki m.st. Warszawy oraz 

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

 

 

 

v